O ocenie ciągłej
Feedback na żądanie. Dla każdego. Na czas.
Zapewnij pracownikom stały dostęp do informacji zwrotnej i pozwól im rozwinąć swój potencjał
Przejdź do aplikacji

Czym jest ocena ciągła swifty•feedback?

Ocena ciągła to informacja zwrotna na żądanie, do której dostęp pracownik ma w czasie rzeczywistym.

swifty•feedback to nowoczesne narzędzie informacyjne i analityczne, którego podstawowym założeniem jest stały dopływ informacji zwrotnej do pracowników. Każdy pracownik może poprosić o feedback dowolne osoby w organizacji. Pracownicy, niezależnie od swej roli czy szczebla, mogą dowiedzieć się jak inni oceniają ich wyniki, umiejętności czy też wkład w konkretny projekt. Jednocześnie uzyskują cenne informacje na temat swych kompetencji, dzięki czemu mogą lepiej zaplanować swój rozwój. Oceny dokonywane są anonimowo, co gwarantuje ich rzetelność.

W swifty•fedback punkt ciężkości zostaje przeniesiony na odbiorcę informacji zwrotnej – to on inicjuje ocenę, zawsze wtedy gdy jest ona potrzebna. Wyniki ocen są prezentowane w przejrzystej formie w panelu analitycznym użytkownika. HRM ma również dostęp do swojego panelu, w którym może analizować zarówno indywidualne wyniki ocen w ujęciu kompetencyjnym, jaki i wyniki zbiorcze zdefiniowanych przez siebie grup pracowników.

Jak używać narzędzia oceny ciągłej swifty•feedback?

swifty•hr jest zaawansowanym, lecz prostym w użyciu systemem informacji zwrotnej

Stosowanie swifty•feedback jest intuicyjne i wygodne. swifty•feedback daje możliwość zapytania o ocenę w znanej z agregatorów opinii skali gwiazdkowej lub też w ujęciu zerojedynkowym, w stosowanej w mediach społecznościowych ocenie typu „kciuk w górę / kciuk w dół”. Oceniający może dodać do swej oceny także komentarz tekstowy. Pracownik może w każdej chwili poprosić o ocenę dowolną osobę w organizacji, a jeśli istnieje taka potrzeba, również osobę spoza firmy (np. Klientów, dostawców lub innych interesariuszy).

Ocena, o którą prosi pracownik może dotyczyć efektywności, wyników, umiejętności czy też sposobu zarządzania procesami, projektami lub zespołem. Użytkownik musi wybrać konkretną kompetencję, która jest związana z treścią jego pytania.

Ocena może być również uruchomiona w trybie „360 stopni”, w którym oceniany przypisuje oceniającym role – przełożonego, współpracownika lub podwładnego. Wyniki oceny prezentowane są wtedy w podziale na wybrane grupy. Oceniający wypowiadają się anonimowo – sprzyja to rzetelności ocen.

Jakie są zalety oceny ciągłej?

swifty•feedback to informacja zwrotna, dostępna zawsze gdy jest potrzebna

Ocena ciągła swifty•feedback sprzyja budowaniu kultury rozwoju i zaangażowania. Jest osadzona w systemie kompetencyjnym, co pomaga we wzmacnianiu świadomości kompetencyjnej pracowników, a dzięki oddaniu pracownikom odpowiedzialności za inicjowanie informacji zwrotnej, rozwija ich odpowiedzialność i zaangażowanie.

Korzystając regularnie z oceny ciągłej pracownicy zaczynają myśleć w kategoriach kompetencji. Dzięki możliwości monitorowania poziomu własnych kompetencji rozwój staje się w dużym stopniu odpowiedzialnością pracownika. Z kolei pozostawienie pracownikom inicjatywy w kwestii rozpoczęcia oceny i wyboru oceniających przyczynia się do wzrostu poczucia własnej sprawczości i podmiotowości. Są to czynniki kluczowe dla zwiększenia zaangażowania, podobnie jak pozytywny feedback i uznanie ze strony przełożonych i współpracowników, przekazywany w ramach poszczególnych ocen.

Feedback w czasie rzeczywistym i w trybie 360

Każdy odbiorca informacji zwrotnej korzysta z niej w czasie rzeczywistym, mając także możliwość analizy kompetencji i monitorowanie trendów. Jednocześnie aplikacja pozwala na uruchomienie oceny w trybie 360 stopni, w którym oceniający podzieleni są na grupy w zależności od swej pozycji w relacji do ocenianego.

Analizy zespołów i działów

swifty•feedback udostępnia kierownictwu firmy panel pozwalający na analizę kompetencji indywidualnych pracowników oraz wybranych grup i zespołów, które można dowolnie definiować. Daje to szerokie możliwości w zakresie oceny kompetencji zarówno jednostek organizacyjnych jak i zespołów lub nawet całych jednostek organizacyjnych lub funkcji.

Znajomy interfejs, intuicyjna obsługa

W systemie swifty•feedback oceny można dokonać wybierając wartość na pięciogwiazdkowej skali lub w znanym z mediów społecznościowych systemie „kciuk w górę, kciuk w dół”, opatrując każdą odpowiedź komentarzem. Dzięki temu pracownicy przyzwyczajeni do mediów społecznościowych odnajdą się w aplikacji bez najmniejszego problemu.

Skontaktuj się z nami, aby poznać ofertę