O Pulse
Rozwój kompetencji wymaga solidnej podstawy
Wyższa efektywność zaczyna się od informacji zwrotnej
Przejdź do aplikacji

Czym jest 360°?

W świecie anglosaskim 360 stopni znana jest również jako Multisource Feedback czyli „wieloźródłowa informacja zwrotna”.

360 stopni jest procesem dzięki któremu oceniany otrzymuje informację zwrotną od osób, z którymi współpracuje na codzień. W przeciwieństwie do oceny okresowej, w procesie 360 stopni informacja pochodzi nie z jednego, a z wielu źródeł, co z jednej strony gwarantuje większą obiektywność, a z drugiej pozwala ocenianemu “zobaczyć się” się w różnych rolach – jako szef, podwładny lub współpracownik. W procesie 360 stopni oceniający z reguły pytani są nie o kompetencje, a o konkretne zachowania ocenianego. Zwiększa to rzetelność informacji zwrotnej umożliwiając oceniającym odniesienie się do tego co łatwo zaobserwować w codziennych interakcjach.

Jak stosować 360°?

360 stopni jest często określane jako „ocena”. Budzi to skojarzenia z oceną tymczasową, ale są one niesłuszne…

360 stopni to przed wszystkim narzędzie rozwojowe. Wyniki każdego procesu 360 stopni obrazują poziom określonych kompetencji i stanowią podstawę do wytyczania indywidualnych planów rozwojowych. Plany te odnoszą się do pożądanego poziomu konkretnych kompetencji, wytyczają cele i przedstawiają metody ich osiągania. Informacja o poziomie kompetencji jest także punktem wyjściowym do opracowywania ścieżek kariery, a w połączeniu ze wskaźnikami efektywności także do budowania tabeli sukcesji.

Jak wybrać kompetencje do 360°?

Ilość kompetencji, z których można wybierać jest ogromna. Warto skoncentrować się na tych istotnych

Każda firma ma swoją kulturę organizacyjną, wartości i cele; każda firma funkcjonuje również w pewnym kontekście biznesowym. I chociaż na określonych poziomach hierarchii zarządzania zawsze pożądanych będzie kilka kluczowych kompetencji, to nie ma jednego modelu kompetencyjnego pasującego do każdej organizacji ani też do każdego z poziomów zarządzania.

Ze względu na różnorodność modeli kompetencyjnych narzędzie do 360 stopni powinno być uniwersalne. Z jednej strony oznacza to wymóg swobodnego kształtowaniu ankiety, z drugiej zaś dostęp do biblioteki kompetencji.

Nasz system 360 stopni daje dostęp do bogatego zbioru ankiet, zawierających kilkadziesiąt kluczowych kompetencji. W zależności od znajomości konceptu oceny kompetencyjnej i doświadczenia w stosowaniu kompetencji,  ankiety skonstruowane są albo w oparciu o łatwe do zaobserwowania i oceny aspekty behawioralne albo bezpośrednio o kompetencje. W drugim wypadku pytania dotyczą wprost konkretnych kompetencji, opisanych w ankiecie.

Elastyczność

Nasz system pozwala na użycie stworzenie wielu różnych modeli kompetencji - każdy z nich dostosowany do określonego poziomu zarządzania i każdy posiadający inną ankietę. Każde pytanie ankiety może być skierowanie do innej grupy odbiorców – daje to ogromne możliwości różnicowania ankiet.

Zaawansowane analizy

Swifty360 pozwala na podział kompetencji według określonych kryteriów (np. kompetencje strategiczne, kompetencje komunikacyjne). W połączeniu z możliwością różnicowania ankiet i tworzenia metryczek daje to ogromne możliwości analityczne.

Pełna kontrola

System 360 stopni jest aplikacją online, korzystanie z której nie wymaga od użytkownika przygotowania czy też studiowania podręcznika. Intuicyjny interfejs umożliwia stworzenie i uruchomienie projektu 360 stopni w ciągu krótkiego czasu, a zarządzanie projektem jest nieskomplikowane dzięki zastosowanym w aplikacji panelom sterowania.<br /> Administrator systemu (w większości przypadków HRM) ma kontrolę nad kluczowymi elementami swych projektów 360 stopni, począwszy od danych uczestników, poprzez ankiety i kompetencje, a skończywszy na analizie wyników. Z poziomu swego panelu sterowania administrator nadzoruje też przebieg całego procesu.
Skontaktuj się z nami, aby poznać ofertę