Rozwijaj pracowników zapewniając im stały feedback
Połącz stały feedback z kompetencjami, rozwijaj pracowników i zwiększaj ich zaangażowanie
o ocenie ciągłej

„Empowerment” i rozwój kompetencji

Proces generowania informacji zwrotnej jest w modelu oceny ciągłej rozproszony – inicjatorem oceny może być każdy pracownik, niezależnie od szczebla zarządzania, a informacja zwrotna może być uzyskana wtedy, gdy jest najbardziej potrzebna. Dzięki temu pracownicy korzystający z oceny ciągłej zyskują poczucie sprawczości, zaś powiązanie ocen z kompetencjami ceduje na nich istotną część odpowiedzialności za swój rozwój.

Demo

Milowy krok na drodze do uczącej się organizacji

Ocena ciągła zapewnia każdemu pracownikowi bieżący dostęp do informacji zwrotnej osadzonej w kontekście projektu, procesu lub nawet pojedynczego wydarzenia. Dzięki temu niedoskonałości występujące w procesach mogą być korygowane na bieżąco na poziomie nie tylko właścicieli, lecz także innych podmiotów danego procesu. Ocena ciągła korzysta ze zjawiska „pętli sprzężenia zwrotnego”, której schemat – „akcja, informacja, reakcja” stanowi solidną podstawę do stałego doskonalenia się organizacji. Osadzenie każdej oceny w określonym kontekście i połączenie jej z określoną kompetencją przyczynia się do przekształcenia przedsiębiorstwa w organizację uczącą się, funkcjonującą w modelu „agile”

Demo

Zaangażowanie wymaga uznania

Ocena ciągła wykracza poza kompetencje i ich rozwój. Może być ona narzędziem przydatnym do wyrażania uznania, co jest kluczowym elementem budowy zaangażowania pracowników. Wyrażanie uznania powinno być włączone do najlepszych praktyk udzielania informacji zwrotnej – ocena ciągła daje w tej kwestii duże możliwości, zarówno ze względu na jej stałą dostępność jak i powiązanie z projektami i procesami.

Demo
60

Prawie 60% pracowników chciałoby otrzymywać feedback nawet codziennie. (PwC)

92

Odsetek pracowników, których poziom zaangażowania jest niski ze względu na zbyt małą ilość informacji zwrotnej od przełożonych (Gallup)

43

Odsetek wysoce zmotywowanych pracowników, który otrzymują feedback co najmniej raz w tygodniu (Brandon Hall Group)

 • Plan 1
  • 50 miesięcznie
   • content content content
   • content content content
   • content content content

  • button
 • Plan 2
  • 100 miesięcznie
   • content content content
   • content content content
   • content content content

  • button
 • Plan 3
  • 150 miesięcznie
   • content content content
   • content content content
   • content content content

  • button
Skontaktuj się z nami, aby poznać ofertę