swiftyhr
kultura zaangażowania i kompetencji
Ocena kompetencji i kształtowanie kultury zaangażowania w trzech odsłonach

Zaangażowanie jest zbyt ważne, by badać je tylko raz do roku

Dzięki SwiftyPulse HRM otrzymuje informację o poziomie zaangażowania i satysfakcji na bieżąco, bez konieczności czekania na wyniki badania organizowanego raz lub dwa razy w roku. Pracownicy nie są obciążeni koniecznością wypełniania długiej ankiety, a jednocześnie mają poczucie stałego zainteresowania ich opinią ze strony firmy.

 

Jakiekolweik problemy z zaangażowaniem wymagają szybkiej reakcji – jej brak może w najgorszym wypadku oznaczać utratę cennych pracowników, a w najlepszym spadek poziomu zaangażowania. W przypadku tradycyjnych badań satysfakcji pracowniczej reakcja na problemy może być spóźniona nawet o rok.

 

SwiftyPulse wysyła do pracowników każdorazowo jedno pytanie z określonej puli, w regularnych odstępach czasu. Daje w ten sposób pracownikom możliwość regularnego i anonimowego wypowiadania się na temat poziomu satysfakcji z pracy, relacji z przełożonymi, jakości komunikacji a także percepcji kultury i realizacji w praktyce wartości firmy. Zbiór pytań swiftyPulse został opracowany przy wykorzystaniu osiągnięć nauk społecznych i wieloletnich doświadczeń w zakresie badania opinii i postaw prawcowniczych.

 

SwiftyPulse różnicuje między pracownikami niedawno zatrudnionymi, a pracownikami o określonym stażu w firmie. Do tych pierwszych kierowane są pytania dotyczące ich odczuć w początkowym okresie pracy.

Dowiedz się więcej